About

Velkommen til THE KITCHEN, etableret I 2007 og 100% ejet af familien Bak, et blandingsprodukt fra Danmark, Thailand tilsat lidt globetrotteri...

Grundtanken med vores Spisested er, kvalitet, familie, sammenhæng, lysten til at gøre en forskel, men først og fremmest er kongstanken at vi skal Hygge os !

Men hvad er hygge???

Kommer du fra Norge eller Danmark er du formodentlig slet ikke i tvivl, men resten af verden forstår formodentlig ikke begrebet. Lad mig give min udlægning: Hygge er så dansk som flæskesteg og kolde øl, hjemmelavet lun leverpostej, at nyde de gode ting i livet med gode mennesker omkring dig. Den varme glød fra levende lys er hygge. Venner og familie - det er hygge.

Og lad os ikke glemme at spise og drikke - helst sidde omkring bordet i timevis diskutere de store og små ting i livet!

Velkommen til THE KITCHEN, lad os hygge sammen.                                                                                                     Malai / Peter

 

Welcome to THE KITCHEN established in 2007 and 100% owned by the family Bak, a mix from Denmark, Thailand added a little bit of  globetrotting…

The basic idea of our Restaurant is, Quality, Family, Consistency, the desire to make a difference, but first and foremost is the great idea that we should; Hygge !

But what is Hygge???

Coming from Norway or Denmark, you probably have no doubt, but the rest of the world are unlikely to understand the concept. Let me give you my interpretation: Hygge is as Danish as roasted pork with cracklings and cold beer, to enjoy the good things in life with good people around you. The warm glow of candles is Hygge. Friends and family TOGETHER - it's Hygge.

And let's not forget to eat and drink - preferably sit around the table for hours discussing the big and little things in life!

 

Welcome to THE KITCHEN, let's HYGGE  together. Malai / Peter